Dr. Thanh's Studio

Dr. Thanh's Studio

Dr. Thanh's Studio

Dr. Thanh's Studio

Dr. Thanh's Studio
Dr. Thanh's Studio
Follow us on

Chào mừng các bạn đã tới trang web của Dr. Thanh - Educator / Entertainer - Là nơi bạn có thể tìm kiếm rất nhiều hướng dẫn về nhiếp ảnh miễn phí cũng như những khóa học về nhiếp ảnh cơ bản cũng như chuyên sâu. Ngoài ra phần dịch vụ có cung cấp các lựa chọn đa dạng về chụp ảnh cũng như đào tạo chuyên biệt

 
Nhiếp ảnh là tâm hồn. Tâm hồn đẹp chính là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống đẹp và sức khỏe toàn diện cho mọi người.
 
Dr. Thanh's Studio số 241 Hồng Bàng (lầu 1) Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Dr.nguyennhatthanh@gmail.com
0909457378
https://www.facebook.com/nguyennhatthanh
Chào mừng các bạn đã tới trang web của Dr. Thanh - Educator / Entertainer - Là nơi bạn có thể tìm kiếm rất nhiều hướng dẫn về nhiếp ảnh miễn phí cũng như những khóa học về nhiếp ảnh cơ bản cũng như chuyên sâu. Ngoài ra phần dịch vụ có cung cấp các lựa chọn đa dạng về chụp ảnh cũng như đào tạo chuyên biệt
 
Nhiếp ảnh là tâm hồn. Tâm hồn đẹp chính là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống đẹp và sức khỏe toàn diện cho mọi người.
 
Dr. Thanh's Studio số 241 Hồng Bàng (lầu 1) Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Dr.nguyennhatthanh@gmail.com
0909457378
https://www.facebook.com/nguyennhatthanh


@ 2017
Đang xem: 3  |  Ngày: 60  |  Tháng: 730  |   Tổng truy cập: 94436